Biologisch versus gangbaar

Wat zijn biologisch producten? Biologische producten zijn geproduceerd:

  •  met respect voor de natuur
  •  met respect voor dieren
  •  zonder chemische bestrijdingsmiddelen
  •  zonder kunstmest
  •  zonder preventieve antibiotica
  •  onder controle van een onafhankelijk instituut Skal.

In mijn ogen is het niet goed om een grote tegenstelling tussen biologisch en niet-biologisch te creëren en ze als twee extremen tegenover elkaar te zetten. Het is beter over en weer goed contact te houden om te laten zien waar men mee bezig is. De voor en nadelen zullen sneller duidelijker worden en uiteindelijk sneller tot een algeheel duurzamer systeem leiden.

Het doet me denken aan de communistenhaat die in de verenigde staten heerste in de vorige eeuw. Door de tegenstelling aan te scherpen ontstond een situatie waardoor het communisme alleen maar langer heeft bestaan. Als er een dialoog was blijven bestaan dan waren de communistische staten waarschijnlijk veel eerder overstag gegaan. Als Kennedy suiker van Fidel Castro had gekocht was Cuba misschien niet eens communistisch geworden. Als de Amerikaanse presidenten even wijs en verzoenend waren geweest als Nelson Mandela zag de wereld er nu al anders uit.

Ik bedoel je kunt beter op een vriendelijke manier met elkaar blijven praten in plaats van een onoverbrugbare kloof te creëren. Als ik bijvoorbeeld laat zien dat ik kaas kan maken zonder conserveermiddel dan moeten andere kaasmakers dat toch ook kunnen? Ik vertel ze graag hoe ik dat doe.

Als gangbare boeren zien dat je met natuurlijke bemesting ook hoge opbrengsten kunt behalen dan gaan ze vanzelf de bioboeren nadoen en de bodemvruchtbaarheid  verbeteren zonder dure kunstmest te gebruiken.

Neemt niet weg dat ik het jammer vind dat vervuilers van ons milieu daar op korte termijn niet verantwoordelijk voor gesteld worden of extra voor belast worden. Zo moeten drinkwaterbedrijven kosten maken vanwege de vervuiling door andere bedrijven. Milieuvervuiling houdt immers niet op aan de rand van een akker maar daar hebben we met z’n allen mee te maken. Biologisch en niet-biologisch. 

Een voorbeeld. Niet alleen als imker, maar nog meer als bioloog is het wat mij betreft duidelijk dat het gebruik van neonicotinoiden een enorm probleem is. Het is een systemisch insecticide dat extreem giftig is voor bijen en andere insecten. Een met gif geïmpregneerde maiskorrel wordt in april gezaaid. De daar uitgegroeide plant bevat in september nog zoveel gif dat een honingbij de korf niet meer haalt als deze een druppel dauw van het blad van die plant oplikt. Bijen, en vele andere insecten spelen een essentiële rol in veel natuurlijke processen en kringlopen. Nu blijkt ook nog dat de afbraak van dat gif in het milieu veel langzamer gaat dan de registratiehouders bij de vergunningaanvraag hebben opgegeven. De residuen in het milieu stapelen zich derhalve op. In het oppervlakte water worden plaatselijk al acuut toxische waarden bereikt. Inmiddels is het spul goed voor een miljardenomzet. Effectieve lobby inspanningen worden dan ingezet om die omzet te beschermen. Ik vrees dat het nog zeker 10 jaar zal duren voordat neonicotinoiden in Nederland niet meer gebruikt mogen worden en Ik hoop een wereldwijd verbod nog ooit mee te maken. Ik heb de stille hoop dat een consumentenactie het proces flink gaat versnellen.

Met de keuze voor biologisch voorkom je dit soort problemen en steun je een natuurlijk landbouwsysteem. Toekomstige generaties zullen ons hier heel dankbaar voor zijn: We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar te leen van onze kinderen!