Vegetarische kaas en ‘duurmelken’

Als kaasliefhebber vind ik het gebruik van vegetarisch stremsel soms erg vies. Als na het doorslikken de aroma’s van een mooi gerijpte kaas een feest in de mond zijn, fietst daar dan ineens een lelijk bitter duiveltje doorheen: een bittere nasmaak. Daarom gebruik ik lebstremsel. Lebstremsel bevat verteringsenzymen uit de lebmaag van geslachte kalveren.

Het is natuurlijk een principiële kwestie maar bestaat vegetarische zuivel wel? Ja, want vegetarisch eten is gedefinieerd als eten waar geen (ge)dood dier aan te pas komt. Dus vegetarisch gestremde kaas is geschikt voor vegetariërs. Maar er spelen nog een aantal zaken een rol.

Ten eerste geeft een moederdier pas melk als ze jonkies heeft gekregen. De meeste jonkies worden geslacht, of nog erger, ze krijgen een spuitje. Wat dit betreft is diervriendelijk melkveehouderij minstens zo belangrijk. Ook kun je geiten lang doormelken, bijvoorbeeld tot ruim 20 maanden na het lammeren (duurmelken). Dat zorgt voor 40% minder slachtlammeren. De lammeren die wel overblijven horen diervriendelijk te worden grootgebracht en bijvoorbeeld onder eigen beheer geslacht en lokaal verkocht. Duurmelken zou in mijn ogen bij de consument meer aandacht moeten krijgen. Dit kan boeren stimuleren om te gaan duurmelken. Tevens kan er dan geselecteerd worden op dieren of rassen die geschikt zijn voor duurmelken. Geiten werden vroeger vaak solitair gehouden en gaven soms jarenlang melk zonder opnieuw te lammeren. Info over duurmelken: google search

Een ander noemenswaardig punt is dat melk zo’n 200.000 witte bloedcellen per ml bevat. Dus een kilo kaas kan ongeveer 2 miljard witte bloedcellen (10 L melk/Kg kaas) bevatten. In kaas zitten daarentegen geen lebmaagcellen, alleen de enzymen uit de lebmaag.

Nog een ander aspect is dat duurzame landbouw niet bestaat zonder (dierlijke) mest. Op lange termijn heb je mest nodig. Dit kan zijn van trekpaarden, schapen, mensen, etc. Dus het is wellicht goed om af en toe een stukje vlees te eten, zeker voor kinderen in de groei. Maar wel van diervriendelijk gehouden dieren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *